Thơ TT. Thích Chân Tính

Giả Mộng

Cập nhật: 19/01/2015
 

GIẢ MỘNG


Cuộc đời là gì?

Là hư là mộng

Thân người là chi?

Là giả là không

Giả không hư mộng

Có chi bận tâm

Thế sự thăng trầm

Thị phi nhân ngã

Hãy để lòng ta

Thanh thản vui tươi

Dâng tặng cho đời

Nụ cười giải thoát

1-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018
Giả
29/11/2017
Cám Ơn Vô Thường
19/01/2015
Cảm Tác Sóng Thần
19/01/2015
Chắp Tay Chào Nhau
19/01/2015