Thơ TT. Thích Chân Tính

Đến Đi

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

ĐẾN ĐI


Chẳng mời tự đến

Chẳng đuổi tự đi

Đến như thế nào

Đi như thế đó

Đến đi như gió

Hợp tan như mây

Gió mây vô thường

Vấn vương chi khổ

11-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Tình bạn thời Covid
01/09/2021
Thương Quá Sài Gòn
28/08/2021
Bài sám Phật thành đạo
15/04/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019