Thơ TT. Thích Chân Tính

Đến Đi

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

ĐẾN ĐI


Chẳng mời tự đến

Chẳng đuổi tự đi

Đến như thế nào

Đi như thế đó

Đến đi như gió

Hợp tan như mây

Gió mây vô thường

Vấn vương chi khổ

11-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018
Giả
29/11/2017
Cám Ơn Vô Thường
19/01/2015
Cảm Tác Sóng Thần
19/01/2015
Chắp Tay Chào Nhau
19/01/2015