Bài viết

Dân và Nước

Cập nhật: 10/07/2018
 

Dân và Nước

 

DÂN VÀ NƯỚC

Dân mình nòi giống Việt

Gọi nhau là đồng bào

Dù qua bao gian lao

Vẫn hiền hòa nhân hậu

Vẫn một bề chung thủy

Ghét kẻ dạ hai lòng

Biết gạn đục khơi trong

Luôn trọng tình trọng nghĩa

Nước mình là nước Việt

Có lúc thịnh lúc suy

Trong cơn biến lâm nguy

Vẫn tìm đường ra khỏi

Biết bao bậc hào kiệt

Biết bao trang anh thư

Đã cùng dân giữ nước

Để nước còn tới giờ

Ta là dân nước Việt

Giữ bền lòng sau trước

Không bao giờ lùi bước

Nắm tay nhau vượt lên!

Có một điều đã rõ

Vận nước thịnh hay suy

Dân tình vui hay khổ

Không do trời xui khiến

Chẳng qua nhân quả thôi

Nhân ra quả, quả thành nhân

Ở giữa góp phần là vạn cơ duyên

Mọi người nhớ lấy lời khuyên

Cả trời, Phật, thánh, người điên chẳng ngoài

Mỗi người tỉnh lại mà coi

Có ai sống mãi, sống hoài được chăng?

Vậy nên giữ lẽ công bằng

Chớ ham danh lợi làm băng hoại mình

Kéo dài kiếp sống vô minh

Hại người không gớm, hại mình chẳng hay!

Thanh Lương (2018)

Kính gửi Thượng tọa để quý Tôn Đức tùy nghi sử dụng

Tin tức liên quan

Hái sen dâng Thầy
17/01/2020
Công đức không sát sinh
15/01/2020
Con lại thấy…
14/01/2020
Xuân Hoằng Pháp
13/01/2020
Đón nhận những cơn gió
12/01/2020