Hoạt Động Phật Sự

Công tác chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất - Phần 4

Cập nhật: 15/02/2018
Sau những ngày chư Tăng và Phật tử tất bật trong các công tác chuẩn bị, đến giờ phút này các mô hình đón xuân Mậu Tuất đã hoàn thiện.
 

Công tác chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất - Phần 4

 
 
 
 
Sau đây là hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Khóa Tu An Lạc tại chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh
17/04/2018
Khoá tu một ngày và lễ Quy Y Tam Bảo
16/04/2018
Lễ sám hối 30/02 Mậu Tuất
16/04/2018
Lễ hằng thuận
14/04/2018
Tu niệm Phật một ngày tại chùa Đống Cao - Thanh Hóa
11/04/2018