Phật Sự | Từ thiện & Phóng sanh

Cúng dường trường hạ - phóng sanh

Cập nhật: (06/07/2016 09:08 AM)

Sáng ngày 04/07/2016 (01/06 Bính Thân), Đại đức Thích Tâm Huệ hướng dẫn Phật tử đi cúng dường trường hạ tại TP HCM và TP Cần Thơ.

Mùa an cư kiết hạ khi chư tôn đức Tăng Ni tại trú xứ tinh cần tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, hàng Phật tử tại gia luôn nhớ đến bổn phận phải trợ duyên cho chư tôn đức an tâm tu học. Tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp, sau khi tác pháp cúng dường, Thượng tọa trụ trì đã hết sức tán thán tinh thần hộ trì Tam Bảo của quý Phật tử. Cuối lời, Thượng tọa khuyên nhủ quý Phật tử phải giữ vững niềm tin Tam Bảo, thấy đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng để không bị lầm lạc trên con đường tu học. Lấy 5 pháp: Trí, Văn, Giới, Thí, Tuệ làm nền tảng đạo đức tu học hướng đến sự nghiệp khai mở trí tuệ.

Sau đó, Đại đức Thích Tâm Huệ hướng dẫn đoàn đến cúng dường Học Viện Phật Giáo TP HCM cơ sở 2 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và đến TP Cần Thơ cúng dường trường hạ Ni chùa Kim Liên, trường hạ Tăng chùa Liên Trì ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Đoàn tổ chức phóng sanh 5,2 tấn cá các loại trên sông Hậu.

Tổng số tiền Phật tử đóng góp cúng dường hơn 250 triệu đồng và phẩm vật .

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách