Hoạt Động Phật Sự

Chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh Làm Lễ Cầu An Xuân Đinh Dậu 2017

Cập nhật: 06/02/2017
Theo quan niệm của nhà Phật, ý nghĩa của việc tổ chức lễ Cầu an đầu năm không nằm ngoài mục đích để mình và gia quyến bỏ ác làm lành và thực hiện những việc thiện như phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo… và phát nguyện hồi hướng công đức của những việc thiện đó để cho bản thân và gia đình tai qua nạn khỏi, tăng khả năng tiêu tai, giảm tội, tăng phúc, bình an, thân tâm được an lạc.
 

Chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh Làm Lễ Cầu An Xuân Đinh Dậu 2017

 

Xét rộng hơn trong mối quan hệ đối với dân tộc, đại lễ cầu an mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, người người được sống trong cảnh thanh bình, yên ổn. Lễ cầu an đoạn nghiệp được tổ chức vào đầu năm tại các chùa, là nơi có cảnh trí yên tĩnh càng tăng thêm tính hiệu quả cho nội dung tổ chức lễ nghi.

Vì lý đó ngày 09 tháng 01 năm Đinh Dậu, chùa Tiêu Dao - TP. Hạ Long tổ chức lễ cầu an xuân Đinh Dậu cho gần 2000 quý thiện nam, tín nữ, nhân dân và Phật tử.

Buổi lễ chính thức từ 14h00 và kết thúc lúc 16h00, đem lại sự hoan hỷ, an lạc trong thân và tâm của mỗi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Khóa Tu An Lạc tại chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh
17/04/2018
Khoá tu một ngày và lễ Quy Y Tam Bảo
16/04/2018
Lễ sám hối 30/02 Mậu Tuất
16/04/2018
Lễ hằng thuận
14/04/2018
Tu niệm Phật một ngày tại chùa Đống Cao - Thanh Hóa
11/04/2018