Phật giáo & Tuổi trẻ | Khóa tu mùa hè

Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2016

Cập nhật: (27/07/2016 05:07 AM)

BBT Website xin giới thiệu chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2016.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thể dục buổi sáng

 
 
 
 
 

Quý thầy hướng dẫn nội qui và oai nghi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Hiểu Và Thương" - Bài hát chủ đề KTMH 2016

 
 
 
 
 

Lắng nghe pháp thoại

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

Chương trình tọa đàm

 

  
 
 
 
  
 

Quy Y Tam Bảo

 

 
 
 
 
 

Gameshow "Ai Là Pháp Sư"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vui chơi ngoài trời

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thực tập kinh hành

 
 
 
 
 
 

Khóa lễ tụng kinh và tịnh tọa

 
 
 
 
 
 
 

Sôi động cùng Hoangphap’s Got Talent

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phía sau sự thành công của khóa tu…

 
 
    
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách