Phật Sự | Hoạt Động Phật Sự

Bổ Nhiệm Tân Phó Trụ Trì

Cập nhật: (13/02/2017 10:19 AM)

Ngày 12/02/2017 (nhằm 16/01 Đinh Dậu), trong cuộc họp định kỳ hàng tuần, chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã tiến hành đề cử tân phó trụ trì.

Trong thời gian sắp đến, Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp dự định sẽ nhập thất trong một thời gian. Các công việc đối nội và đối ngoại trong bổn tự tương đối nhiều, do đó, chư Tăng quyết định đề cử thêm một vị phó trụ trì gánh vác các công việc cùng với Đại đức Thích Tâm Đạo (phó trụ trì đương nhiệm).

Nhận được sự tín nhiệm của đại chúng, Đại đức Thích Tâm Trọng đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí phó trụ trì. Trong tinh thần Tăng sai và sự tin tưởng của đại chúng, Đại đức mong nhận được sự đồng lòng của mọi người để đưa Tăng chúng chùa Hoằng Pháp tu tập ngày càng tinh tấn và tiến bộ. Đại đức mong rằng những kinh nghiệm tu tập trong hơn mười năm của mình có thể giúp các huynh đệ đồng tu giải tỏa những khó khăn trong quá trình tu tập, cũng như khép mình vào oai nghi, tế hạnh để có được sự an lạc, hạnh phúc. Ngoài ra, Đại đức cũng đã phát nguyện hết lòng phụng sự Tam Bảo và đẩy mạnh các công tác Phật sự cũng như những hoạt động đem đến lợi ích cho đại chúng.

Trong thời gian Thượng tọa trụ trì vắng mặt tại bổn tự, mọi công việc Phật sự cũng như các hoạt động của chùa sẽ được diễn ra trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết của đại chúng, và được hai vị phó trụ trì bàn bạc để cùng nhau giải quyết.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách