Thơ

Bàn tay

Cập nhật: 29/03/2015
Bàn tay cũng là hoa
 

Bàn tay

 

Bàn tay vừa là rác

Bàn tay sẽ tạo tác

Điều thiện hay việc ác!

Bàn tay này tiếp nối

Ân nghĩa của cuộc đời

Xin hãy đem an vui

Gieo trồng về muôn lối.

Bàn tay thường giữ chặt

Bàn tay buông mọi vật

Bàn tay này tất bật

Bàn tay đó hành khất.

Bàn tay là sắc thân

Bàn tay là chơn tâm

Bàn tay hằng bao dung.

Tâm thiện chẳng ngại ngần.

Lá Đắng

Tin tức liên quan

Thơ! Vu Lan
01/09/2018
Lời thơ dâng mẹ cha nhân mùa Vu Lan báo hiếu
21/08/2018
Đi chùa quên tâm
19/04/2018
Ơn Thầy
30/12/2017
Con đã thấy...
20/07/2017