Bài viết

Bạn ơi!

Cập nhật: 10/01/2020
 

Bạn ơi!

 

Trong đêm tối một mình lặng lẽ
Ai ngồi một mình khép cửa vô minh
Này bạn hiền giờ đây mê ngủ
Đâu biết rằng ngày tháng luống qua mau.

Nếu không tu hóa kiếp đọa đày
Đời này và đời sau sẽ khổ
Do vô minh không rõ vô thường
Nhận chấp thân này ta có thật.

Khi mất rồi lại sanh khổ đau
Và lưu luyến không hề muốn bỏ
Nên sanh tử trong cõi trầm luân
Này bạn hiền hãy mau mau tỉnh giấc.

Hãy cùng tôi tiến bước hành trình
Đời này đời sau chúng ta hết khổ
Cùng chung vui ở chốn thanh nhàn
Niết-bàn tự tại không còn tử sanh.

Tâm Quảng

Tin tức liên quan

Con đường tôi đi
27/02/2020
Ngũ dục còn hơn mũi tên độc
26/02/2020
Áo nâu bên cửa thiền
25/02/2020
Đại Bồ-tát Địa Tạng
24/02/2020
Cảm xúc
23/02/2020