Bài viết

Trách nhiệm
16/04/2020
Chính bản thân mình phải tự cố gắng mọi thứ. Đừng bao giờ để cha mẹ phải lúc nào cũng lo lắng đến...
Thả!
15/04/2020
Kính thưa quý vị đồng tu! Trong đời sống tu hành, có bao giờ chúng ta suy nghĩ về động từ này chưa:...
Hãy tập để lòng an yên
14/04/2020
Những ngày qua, tâm chúng ta bấn loạn với những tin tức không khả quan về tình hình bùng phát dịch...
Quá khứ của tôi
13/04/2020
Đi qua những bình minh
12/04/2020
Chiều tà, ngồi trong thư phòng, soạn lục lại những cuốn sách mà Sư phụ đã ấn hành để tranh thủ...
Vượt qua chướng duyên trong tu tập
11/04/2020
Nhiều huynh đệ thường than rằng: sao nghiệp con nặng quá, hết đổ nghiệp này đến trổ nghiệp khác,...
Triết lý cỏ dại – cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua
10/04/2020
Nhiều người muốn trở nên có thế lực lớn, muốn làm cây cổ thụ thật to, muốn lấn người khác để tàng...
Tìm lại chơn tâm
09/04/2020
Món quà từ ngài La hầu la
08/04/2020
Guồng quay của cuộc sống bắt buộc mọi cá thể từ cây cỏ cỏn con, các loại động và thực vật, con...
"Tâm tình nơi xa..."
06/04/2020
Lời vàng còn mãi ngàn năm
06/04/2020
Khi màn đêm còn phủ kín cả bầu trời, ngoài kia sương khuya vẫn còn rơi, mọi người vẫn còn say sưa...
Mười điều phước thiện
06/04/2020
Công đức phước báu đóng vai trò rất quan trọng trong suốt cuộc đời của mỗi chúng ta. Nó giúp ta có...