Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 30
03/07/2011
Sau những ngày tất bật với Khóa Tu Mùa Hè đợt 1 năm 2011. Hôm nay, ngày 03-07-2011 (nhằm ngày 02-06...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 29
08/05/2011
Hôm nay, chủ nhật, ngày 08/05/2011 (nhằm ngày 06-04 Tân Mão), hàng chục ngàn người từ khắp mọi nơi...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 28
07/03/2011
Sáng chủ nhật ngày 06/03/2011 (nhằm ngày 2/2 Tân Mão) hơn 10 ngàn thiện nam tín nữ Phật tử từ khắp...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 27
09/01/2011
Hôm nay, ngày 9 tháng 1 năm 2011 (nhằm ngày 6 tháng 12 năm Canh Dần). Chùa Hoằng Pháp tổ chức tu...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 26
07/11/2010
Hôm nay ngày 07-11-2010(nhằm ngày 02-10 Canh Dần), từ rất sớm rất đông thiện nam tín nữ ở các tỉnh...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25
12/09/2010
Sáng nay, ngày 12/09/2010 ( nhằm ngày 05/08/Canh Dần), chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức khóa tu một...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 24
19/07/2010
Hôm nay, chủ nhật, ngày 18/07/2010, hàng ngàn người từ khắp mọi nơi tựu trung về chùa Hoằng Pháp...
Chương trình Ánh Sáng Phật pháp kỳ 23
16/05/2010
Hôm nay, chủ nhật, ngày 16/05/2010, hàng ngàn người từ khắp mọi nơi tựu trung về chùa Hoằng Pháp...
Chương trình Ánh Sáng Phật pháp kỳ 22
21/03/2010
Sáng chủ nhật, ngày 21/03/2010, hàng ngàn người từ khắp mọi nơi tựu trung về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 21
17/01/2010
Trong cái lạnh của những ngày giáp tết, sáng ngày 3/12 năm Kỷ Sửu, tại chùa Hoằng Pháp đã diễn ra...
Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 01 đến 20.
23/11/2009
Các câu hỏi chương trình Ánh Sáng Phật Pháp từ kỳ 1 đến kỳ 20
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 20
22/11/2009
Ngày 22/11/2009 nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp, Ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương...