Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 59

Cập nhật: (01/05/2017 00:54 AM)

Ngày 30/04/2017 (05/04 Đinh Dậu) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Trong kỳ tu lần này, BTC tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 59.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 58

Cập nhật: (26/02/2017 10:41 AM)

Chủ Nhật, ngày 26/02/2017 (nhằm ngày 01/02 Đinh Dậu), hàng nghìn người từ khắp các tỉnh thành đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự tu niệm Phật một ngày. Trong ngày tu niệm Phật lần này, chùa Hoằng Pháp tổ chức chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 58.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 57

Cập nhật: (02/01/2017 00:44 AM)

Ngày 01/01/2017 (nhằm ngày 04/12 Bính Thân) ngày đầu tiên của năm mới 2017, trong khuôn khổ chương trình khóa tu một ngày cuối cùng năm Bính Thân, chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình ASPP kỳ 57, đông đảo quý thiện nam, tín nữ Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã trở về tham dự.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 56

Cập nhật: (11/07/2016 09:24 AM)

Ngày 10/07/2016 (nhằm ngày 07/06 Bính Thân), quý Phật tử trong và ngoài TP HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày lần thứ 05. Trong kỳ tu lần này, BTC tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 56.

Chương trình Ánh sáng Phật pháp Kỳ 55

Cập nhật: (13/03/2016 09:50 AM)

Ngày 13/03/2016 (05/02 Bính Thân) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày đầu tiên năm Bính Thân - 2016. Trong kỳ tu lần này, BTC tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 55.

Chương trình Ánh sáng Phật pháp Kỳ 54

Cập nhật: (11/01/2016 01:04 AM)

Ngày 10/01/2016 (nhằm ngày 01/12 Ất Mùi) quý Phật tử trong và ngoài TP HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày cuối cùng năm Ất Mùi. Trong kỳ tu lần này, BTC tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 54.

Chương trình Ánh sáng Phật pháp Kỳ 53

Cập nhật: (15/11/2015 12:30 AM)

Ngày 15/11/2015 (nhằm ngày 04/10 Ất Mùi) đông đảo quý Phật tử trong và ngoài TP HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày lần thứ 09. Trong kỳ tu lần này, BTC tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 53.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 52

Cập nhật: (20/07/2015 01:02 AM)

Ngày 19/07/2015 (nhằm ngày 04/06 Ất Mùi) trong khuôn khổ chương trình khóa tu một ngày lần thứ 5 năm 2015, chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình ASPP kỳ 52, đông đảo quý thiện nam, tín nữ Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã trở về tham dự.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 51

Cập nhật: (25/05/2015 13:00 PM)

Sáng ngày 24/05/2015 (07/04 Ất Mùi), chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kì 51, hàng nghìn Phật tử từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đã về tham dự.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 50

Cập nhật: (23/03/2015 12:00 AM)

Chủ nhật ngày 22/03/2015 (nhằm ngày 03/02 Ất Mùi), hàng nghìn người từ khắp các tỉnh thành đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự tu niệm Phật một ngày. Trong ngày tu niệm Phật lần này, chùa Hoằng Pháp tổ chức chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 50.

Chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 49

Cập nhật: (25/01/2015 14:38 PM)

Sáng ngày 25/01/2014 (nhằm ngày 06/12 Giáp Ngọ), hàng nghìn Phật tử từ Tp.HCM và các tỉnh lân cận đã tập trung về chùa Hoằng Pháp để tham dự chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 49.

Chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 48

Cập nhật: (23/11/2014 15:12 PM)

Ngày 23/11/2014 (nhằm 02/10 Giáp Ngọ), Phật tử nội ngoại thành phố đã tập trung về chùa để tham dự chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kì 48.

Chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 47

Cập nhật: (31/08/2014 09:02 AM)

Sáng ngày 31/08/2014 (nhằm ngày 07/08 Giáp Ngọ), hàng ngàn Phật tử từ khắp nội ngoại thành đã về chùa Hoằng Pháp tham dự chương trình Ánh sáng Phật Pháp kỳ 47.

Chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 46

Cập nhật: (30/06/2014 09:03 AM)

Ngày 29 tháng 06 năm 2014 (nhằm ngày 03/06 Giáp Ngọ), nhân khóa tu một ngày lần thứ 5 năm 2014, chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 46. Hàng ngàn quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử tại Tp.HCM cũng như các tỉnh lân cận đã trở về tham dự.

Chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 45

Cập nhật: (05/05/2014 00:22 AM)

Sáng ngày 04/05/2011 (nhằm ngày 06/04 Giáp Ngọ) hàng ngàn người từ khắp mọi nơi tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự tu niệm Phật một ngày.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 44

Cập nhật: (03/03/2014 00:35 AM)

Sáng ngày 2/3/2014 (nhằm ngày 2/2 năm Giáp Ngọ), hàng nghìn thiện nam tín nữ từ các tỉnh thành đã đến chùa Hoằng Pháp để tham dự chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 44.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 43

Cập nhật: (04/11/2013 03:38 AM)

Sáng ngày 3/11/2013 (nhằm ngày 1/10 năm Quý Tỵ), chùa Hoằng Pháp tổ chức tu niệm Phật một ngày lần thứ 9 trong năm 2013.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 42

Cập nhật: (09/09/2013 01:14 AM)

Sáng ngày 8/9/2013 (nhằm ngày 4/8 năm Quý Tỵ), hàng ngàn quý thiện nam tín nữ từ các nơi đã cùng nhau về chùa Hoằng Pháp dự tu một ngày.

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 41

Cập nhật: (15/07/2013 02:31 AM)

Ngày 14/07/2013 nhằm (07/06 Quý Tỵ), hàng ngàn thiện nam tín nữ Phật tử đã về chùa Hoằng Pháp tham dự một ngày tu niệm Phật.

Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 21 đến 40.

Cập nhật: (14/05/2013 12:00 AM)

Các câu hỏi chương trình Ánh Sáng Phật Pháp từ kỳ 21 đến kỳ 40

 
Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách