Sách TT. Thích Chân Tính
Lời nói đầu

Trong cuộc sống, ai cũng muốn nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Có những điều bắt nguồn từ phước báu của quá khứ như: được sinh ra trong gia đình hòa thuận, ấm no, có thân tướng trang nghiêm, xinh đẹp, có sức khỏe và trí tuệ,... Cũng có những điều bắt nguồn từ việc làm ở hiện tại như: siêng năng làm việc nên giàu có, chăm chỉ học hành nên kiến thức sâu rộng, tập thể dục thường xuyên và ăn uống điều độ nên cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh,… Nhưng dù là nguyên nhân từ quá khứ hay hiện tại thì những điều tốt đẹp đến với ta đều có chung một điểm, đó là do chính chúng ta tạo ra. Vậy, nếu muốn hiện tại và tương lai được an vui hạnh phúc, thay vì lười biếng, giải đãi thì chúng ta phải nỗ lực, tinh tấn để tự tạo ra những điều tốt đẹp cho mình. Trong kinh Tăng Chi Bộ, chương X, phẩm 7, phần Khả Lạc, đức Phật dạy: “Có mười pháp này khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Thế nào là mười? Tàisản, dungsắc, khôn