Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Nhớ thầy phương xa

Thầy đi hoằng pháp phương xa

Lưu truyền mạng mạch, Thích Ca rạng ngời 

Hành trang chân lý độ đời

Vui trong chánh đạo nghỉ ngơi chẳng màng.

Trời lên bóng tối tiêu tan 

Như dòng pháp nhũ, Thầy ban cho đời,

Xua tan mê tối bao người 

Quay về cõi thiện thảnh thơi là nhà.

Thầy đi hoằng pháp phương xa

Chúng con, Phật tử ở nhà nhớ mong.

Nhớ sao đêm tối phủ phòng

Tuần liêu Thầy bước, tấm lòng bao dung.

Nhớ sao những buổi buông lung

Ban mai sữa pháp, ung dung cả ngày,

Nhớ sao bóng dáng của Thầy

Sa la dạo bước, người Thầy của con.

Nhớ sao lời dạy sắt son 

Khuyên hàng đệ tử: “Các con vững lòng”

Nhớ sao chiếc áo nâu sòng

Đơn sơ giản dị thong dong đạo đời.

Nhớ Người, đệ tử đôi lời 

Công phu tu học, Thầy ơi yên lòng

Mong Người Phật sự thành công

Hai hàng đệ tử, đều mong Thầy về.

Di Nhiên

Sách cùng thể loại
Hương Pháp 16
Hương Pháp 16
Chùa Hoằng Pháp
Đôi nét về chùa Hoằng Pháp
Đôi nét về chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
Lược Truyện Đức Phật Thích Ca
Lược Truyện Đức Phật Thích Ca
Thích Chân Tính
Kỷ Yếu 60 Năm Thích Chân Tính
Kỷ Yếu 60 Năm Thích Chân Tính
Chùa Hoằng Pháp
Đôi nét về chùa Hoằng Pháp
Đôi nét về chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
Hương Pháp 15
Hương Pháp 15
Chùa Hoằng Pháp