Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xa Thầy

Xuân này con không về

Bên Thầy hiền đức độ

Nơi đất khách quê người

Lòng ngậm ngùi nuối tiếc

Nhớ mái chùa năm xưa

Hình bóng Thầy thân thương

Noi theo gương sư Tổ

Hoằng pháp độ chúng sanh

Dẫn dắt đàn con thơ

Xuất gia và tại gia

Trên bước đường tu học

Sông mê và bể khổ

Giải thoát cõi Ta-bà

Tây phương cảnh an lạc

Trước thềm xuân Tân Tỵ

Mừng Thầy thêm tuổi đạo

Pháp thể được khinh an

Đuốc tuệ luôn tỏa sáng

Soi đường chúng con đi.

Niệm Phật đường Hoằng Pháp - Úc Châu

Thích Tâm Minh kính bút

Sách cùng thể loại
Bài học thiếu nhi
Bài học thiếu nhi
Thích Chân Tính
Riêng một góc trời
Riêng một góc trời
Nhiều tác giả
Những trái tim tỉnh thức
Những trái tim tỉnh thức
Nhiều tác giả
Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu
Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu
Chùa Hoằng Pháp
Bài Học Em Đến Chùa
Bài Học Em Đến Chùa
Thích Chân Tính
Bài Học Nhân Quả
Bài Học Nhân Quả
Thích Chân Tính