Sách TT. Thích Chân Tính
Lời nói đầu

Người xuất gia là người đã nguyện buông xả, dành cả cuộc đời để tu nhân học Phật. Dám từ bỏ những gì mình đang có đã là một điều rất khó; được đầy đủ nhân duyên, phước báu để xuất gia lại càng khó hơn. Chính vì vậy, xuất gia là một việc rất hy hữu. Thế nhưng, đôi lúc vì chữ hiếu mà chúng ta không dám đi theo con đường xuất gia, thậm chí đã xuất gia rồi lại đành hoàn tục.

Để có thể giữ được tâm Bồ-đề, đi trên con đường đạo mà vẫn làm tròn chữ hiếu của người con, chúng ta cần phải có trí tuệ, phải hiểu rõ tinh thần hiếu hạnh trong đạo Phật để báo ân, báo hiếu cho cha mẹ tùy theo phương tiện mà không cần hoàn tục.

Chính vì vậy, hôm nay, tôi sẽ kể về những câu chuyện hiếu hạnh của người xuất gia đối với cha mẹ. Người xuất gia có thể lấy đó làm tấm gương cho mình, tìm cách báo hiếu cho cha mẹ mà không phải từ bỏ con đường xuất gia. Còn đối với người Phật tử, đây là những câu chuyện đề cao tinh thần hiếu đạo, là những bài học để chúng ta biết sống trọn đạo làm con.

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính