Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
10. IN ẤN VÀ PHÁT HÀNH

Tạp chí Hương Pháp được phát hành mỗi năm hai kỳ để phục vụ cho nhu cầu của Phật tử xa gần.

Hơn hai chục đầu sách do thầy trụ trì biên soạn, và biên dịch.

Vài chục đầu sách từ các tác giả khác.

Gần chục tác phẩm truyện tranh do chùa biên soạn dành cho thiếu nhi.

Mỗi năm chùa Hoằng Pháp in ấn, phát hành và biếu tặng hàng vạn kinh sách, băng đĩa Phật pháp cho chư Tăng Ni và quý Phật tử ở cả trong và ngoài nước.

Sách cùng thể loại
Riêng một góc trời
Riêng một góc trời
Nhiều tác giả
Những trái tim tỉnh thức
Những trái tim tỉnh thức
Nhiều tác giả
Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu
Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu
Chùa Hoằng Pháp
Bài Học Em Đến Chùa
Bài Học Em Đến Chùa
Thích Chân Tính
Bài Học Nhân Quả
Bài Học Nhân Quả
Thích Chân Tính
Hương Pháp 16
Hương Pháp 16
Chùa Hoằng Pháp