Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
9. TỪ THIỆN VÀ PHÓNG SANH

Bên cạnh việc hoằng pháp lợi sanh, chùa Hoằng Pháp rất chú trọng đến các công tác từ thiện, phóng sanh, giúp cho mọi người gieo duyên với Phật pháp. Mỗi năm, vài chục ngàn chúng sanh đã được tự do và khích lệ được tinh thần bất sát.

Sách cùng thể loại
Riêng một góc trời
Riêng một góc trời
Nhiều tác giả
Những trái tim tỉnh thức
Những trái tim tỉnh thức
Nhiều tác giả
Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu
Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu
Chùa Hoằng Pháp
Bài Học Em Đến Chùa
Bài Học Em Đến Chùa
Thích Chân Tính
Bài Học Nhân Quả
Bài Học Nhân Quả
Thích Chân Tính
Hương Pháp 16
Hương Pháp 16
Chùa Hoằng Pháp