Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
8. CÁC QUỸ GIÁO DỤC

Quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ: Được tổ chức 2 lần/năm, dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập.

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử: Ra đời với mục đích hỗ trợ phần nào chi phí cho các trường Trung Cấp Phật Học trên khắp cả nước nhằm giúp chư Tăng Ni có điều kiện an tâm tu học. Hiện tại, đã có hơn 22 trường Trung Cấp Phật Học, 1 lớp Cao Cấp Giảng Sư và 1 lớp Sơ Cấp Phật Học đã được quỹ hỗ trợ bình quân mỗi tháng 5.000.000đ/trường.

Sách cùng thể loại
Riêng một góc trời
Riêng một góc trời
Nhiều tác giả
Những trái tim tỉnh thức
Những trái tim tỉnh thức
Nhiều tác giả
Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu
Cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu
Chùa Hoằng Pháp
Bài Học Em Đến Chùa
Bài Học Em Đến Chùa
Thích Chân Tính
Bài Học Nhân Quả
Bài Học Nhân Quả
Thích Chân Tính
Hương Pháp 16
Hương Pháp 16
Chùa Hoằng Pháp