Sách TT. Thích Chân Tính
Suy nghĩ kỹ chưa?
              Suy nghĩ kỹ chưa? 

   Một thiện nam đến chùa xin thế phát xuất gia. Sư ông trụ trì hỏi:

      - Chú đã suy nghĩ kỹ chưa?

      - Bạch thầy, con đã suy nghĩ kỹ rồi.

    Ba tháng sau Sư ông cho xuống tóc. Tu được hơn một năm, một hôm chú đến bạch với Sư ông:

      - Mô Phật, bạch thầy, cho phép con được hoàn tục.

     Sư ông hỏi:

       - Chú đã suy nghĩ kỹ chưa?

       - Bạch thầy, con đã suy nghĩ kỹ rồi.

Rồi chú tự động thu dọn hành lý trở về nhà.

 

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính