Thư viện hình ảnh

Đại Lễ Vu Lan 2020 (208 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2020 (129 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2019 (230 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2019 (195 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019 (227 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2019 (25 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2019 (80 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2019 (34 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2019 (48 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2018 (220 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2018 (196 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2018 (111 Ảnh)