DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG “ ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ” LẦN VII | Chùa Hoằng Pháp


Thông Báo | DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG “ ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ” LẦN VII

Lễ trao học bổng diễn ra vào lúc 7 h 30 vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 01 năm 2017 (nhằm ngày 18/ 12/ Bính Thân)

LƯU Ý:

· Các bạn sinh viên hoan hỷ có mặt đầy đủ trước 7 h 30; Khi đi nhớ mang theo CMND, thẻ Sinh viên.

· Không cho nhận giùm với bất kỳ lý do gì.

· Sau ngày diễn ra buổi lễ trao học bổng, BTC sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đến sau.

· Các bạn sinh viên hiện đang theo học tại các trường ĐH ở các tỉnh thành( không tham dự được buổi lễ) có thể cung cấp số tài khoản ngân hàng (ghi rõ chi nhánh ngân hàng, địa chỉ), số CMND, SĐT gửi đến Email: uommamtritue.chp@gmail.com với nội dung: Nhận học bổng ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ LẦN VII.

STT

HỌ VÀ TÊN

NS

TRƯỜNG

1

NGUYỄN THỊ TRANG

1995

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

2

HUỲNH THỊ ÁI

1995

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

3

DƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

4

LÊ THỊ QUÝ ĐÔNG

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

5

HUỲNH THỊ THANH THỦY

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

6

THÁI DUY QUANG

1995

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

7

HỒ THỊ THÚY MAI

1998

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

8

ĐẶNG THỊ THIỆN

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

9

TRƯƠNG ÍCH PHÁT

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

10

NGUYỄN HOÀNG THẢO

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

11

NGUYỄN THẾ HÙNG

1993

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

12

LÊ THỊ TẦN

1995

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

13

LÊ THỊ QUỲNH NHƯ

1996

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

14

LÊ THỊ NHÃ

1998

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

15

HỒ THỊ NGUYỆT HÀ

1998

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

16

LÊ THỊ NHƯ

1995

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

17

NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

18

NGUYỄN THỊ HẠNH

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

19

PHAN THỊ LAM

1995

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

20

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

21

NGUYỄN QUANG DŨNG

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

22

HỒ ĐĂNG PHÚ

1996

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

23

VÕ QUANG KHẢI

1993

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

24

NGUYỄN THỊ NGHĨA

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

25

TÔ THỊ THỦY

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

26

BÙI THỊ THU NHẠN

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

27

ĐỖ THỊ THƯƠNG

1998

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

28

NGUYỄN THỊ LIÊN

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

29

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

30

BÙI CÔNG HIẾU

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

31

TRẦN ĐÌNH QUANG

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

32

HỒ THỊ ANH ĐÀO

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

33

LÊ QUANG LƯỢNG

1998

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

34

LÊ THỊ TRINH

1993

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

35

NGUYỄN THỊ LÊN

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

36

NGUYỄN THỊ THANH THÙY

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

37

LÊ VĂN THẾ QUANG

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

38

NGUYỄN NGỌC CÔNG

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

39

TRẦN ANH KHOA

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

40

ĐOÀN QUỐC DŨNG

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

41

CAO THÀNH NHẬT

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

42

NGUYỄN GIA NGỌC

1993

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

43

PHAN VĂN MỸ

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

44

NGUYỄN THỊ THU NHI

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

45

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

46

NGUYỄN THỊ MINH TUYÊN

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

47

NGUYỄN THANH LONG

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

48

HỒ NGỌC THÀNH

1994

ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

49

DƯƠNG THỊ THÙY NHUNG

1997

ĐH SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

50

VÕ THỊ NGUYÊN THỦY

1994

ĐH SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

51

NGÔ THỊ HỒNG NHUNG

1997

ĐH SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

52

ĐỖ THỊ MINH THẮM

1996

ĐH SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

53

ĐẶNG THỊ THU THẢO

1996

HV QUÂN Y HÀ NỘI

54

TRẦN THỊ MAI ANH

1996

HV NGÂN HÀNG HÀ NỘI

55

LÊ THỊ MAI

1994

ĐH KHOA HỌC HUẾ

56

BÙI THỊ NHƯ PHỤNG

1996

ĐH KHOA HỌC HUẾ

57

NGUYỄN THỊ TÂM

1995

ĐH KHOA HỌC HUẾ

58

DƯƠNG THỊ MINH KHÁNH

1995

ĐH KHOA HỌC HUẾ

59

TRẦN THỊ BÍCH NGA

1994

ĐH KHOA HỌC HUẾ

60

LÊ HOÀNG TÙNG

1993

ĐH KHOA HỌC HUẾ

61

LÊ THỊ TÌNH

1995

ĐH KHOA HỌC HUẾ

62

NGUYỄN THỊ HIỀN

1994

ĐH KHOA HỌC HUẾ

63

NGUYỄN HOÀNG ANH

1995

ĐH KHOA HỌC HUẾ

64

NGUYỄN MINH THANH

1996

ĐH KHOA HỌC HUẾ

65

TRẦN THỊ HẢO

1995

ĐH KHOA HỌC HUẾ

66

NGUYỄN QUỲNH CHI

1994

ĐH KHOA HỌC HUẾ

67

TRẦN NGUYỄN MINH HIẾU

1994

ĐH KHOA HỌC HUẾ

68

BÙI THỊ THẢO NGUYÊN

1998

ĐH KHOA HỌC HUẾ

69

BÙI THỊ TRÂM

1994

ĐH KHOA HỌC HUẾ

70

NGUYỄN THỊ DIỆU PHÚ

1994

ĐH KHOA HỌC HUẾ

71

HUỲNH THỊ NIỀM VUI

1995

ĐH KHOA HỌC HUẾ

72

PHẠM NỮ PHƯỢNG MY

1994

ĐH KHOA HỌC HUẾ

73

HOÀNG BÁ HIỆP

1994

ĐH KHOA HỌC HUẾ

74

NGUYỄN THỊ THÚY VI

1996

ĐH KINH TẾ ĐÀ NẴNG

75

NGUYÊN KIM NHẬT

1995

ĐH KINH TẾ HUẾ

76

LÊ BÁ PHÚ

1996

ĐH KINH TẾ HUẾ

77

NGUYỄN THANH THUẬN

1996

ĐH KINH TẾ HUẾ

78

VÕ THỊ THÙY NHIÊN

1996

ĐH KINH TẾ HUẾ

79

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

1998

ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH ĐÀ NẴNG

80

XA THỊ GIANG

1996

ĐH NGOẠI NGỮ-ĐH ĐÀ NẴNG

81

NGUYỄN THỊ THÙY

1996

ĐH NGOẠI NGỮ HUẾ

82

PHẠM THỊ NHÀN

1995

ĐH NGOẠI NGỮ HUẾ

83

CAO THỊ CỌT

1995

ĐH NGOẠI NGỮ HUẾ

84

NGUYỄN THỊ THỦY

1995

ĐH NGOẠI NGỮ HUẾ

85

LÊ THỊ KIM LOAN

1996

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

86

ĐOÀN ĐỨC ĐẠT

1994

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

87

NGUYỄN THỊ NGỌC

1997

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

88

NGUYỄN QUANG LONG

1997

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

89

HỒ THỊ HÀN NI

1996

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

90

NGUYỄN THỊ THU THÚY

1997

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

91

HỒ THIỆN THÀNH

1995

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

92

PHẠM THỊ KIM DUNG

1996

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

93

NGUYỄN THỊ TRANG

1996

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

94

NGUYỄN NGỌC KHỞI

1997

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

95

TRẦN THỊ VIỆT HÀ

1996

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

96

NGÔ HỒNG NHUNG

1994

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

97

ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH

1995

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

98

NGÔ ĐẮC TUẤN

1998

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

99

HOÀNG THỊ THU THẢO

1995

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

100

VŨ THỊ THÙY

1995

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

101

PHẠM THỊ YẾN HOA

1994

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

102

PHAN MẬU TUẤN

1995

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

103

NGUYỄN THỊ GIANG

1996

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

104

PHẠM THỊ THÙY TRANG

1994

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

105

NGUYỄN THỊ HÀ TRANG

1994

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

106

TRƯƠNG THỊ HỒNG THỦY

1994

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

107

TRẦN THỊ NGỌC

1997

ĐH NÔNG LÂM HUẾ

108

HUỲNH THỊ THANH TÚ

1993

ĐH Y DƯỢC HUẾ

109

NGÔ THANH THẢO

1995

ĐH Y DƯỢC HUẾ

110

NGUYỄN VĂN VŨ

1995

ĐH Y DƯỢC HUẾ

111

TRẦN VĂN THƠM

1993

ĐH Y DƯỢC HUẾ

112

TRẦN HIỀN VI

1998

ĐH Y DƯỢC HUẾ

113

HỒ THỊ THÙY

1996

ĐH Y DƯỢC HUẾ

114

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

1995

ĐH Y DƯỢC HUẾ

115

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

1994

ĐH Y DƯỢC HUẾ

116

TRẦN THỊ TRANG

1998

ĐH Y DƯỢC HUẾ

117

TRẦN THỊ MỸ NINH

1998

ĐH Y DƯỢC HUẾ

118

TRẦN THỊ KIM ĐÀO

1997

ĐH LUẬT - ĐH HUẾ

119

TRỊNH TRÌNH KIM CHI

1996

ĐH QUẢNG NAM

120

LÊ THỊ KHÁNH DUNG

1994

ĐH QUẢNG NAM

121

PHAN THỊ HƯƠNG

1995

ĐH QUẢNG NAM

122

NGUYỄN THỊ LIÊN PHƯƠNG

1997

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

123

NGUYỄN THANH VĨ

1996

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

124

NGUYỄN TRỌNG TÍNH

1996

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

125

PHẠM THỊ ÁNH HỒNG

1997

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

126

NGUYỄN HOÀNG KHA

1995

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

127

LỮ  TẤN NAM TRUNG VIỆT

1995

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

128

TRẦN QUỐC VIỆT

1998

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

129

VÕ ĐỨC MẪN

1998

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

130

NGUYỄN QUỐC HUY

1995

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

131

VÕ KHẮC PHÚC

1995

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

132

LƯU HỒNG TÂM

1998

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

133

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

1997

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

134

HOÀNG NGUYỄN MINH ĐỨC

1998

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

135

HUỲNH NHỰT TÂN

1995

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

136

PHẠM THỊ MAI THẢO

1998

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

137

NGUYỄN QUỐC THÁI

1996

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

138

PHAN TẤN THÀNH

1998

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

139

CHÂU THUẬN PHÁT

1996

ĐH BÁCH KHOA TPHCM

140

NGÔ THỊ CẨM TUYẾT

1995

ĐH CẦN THƠ

141

TRẦN MINH DƯƠNG

1995

ĐH CẦN THƠ

142

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

1996

ĐH CẦN THƠ

143

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

1995

ĐH CẦN THƠ

144

TRẦN HOÀNG ĐỨC

1997

ĐH CẦN THƠ

145

NGUYỄN QUỐC VIỆT

1998

ĐH CẦN THƠ

146

BÙI HỒNG PHÚC

1998

ĐH CẦN THƠ

147

NGUYỄN QUỐC BỬU

1998

ĐH CẦN THƠ

148

LÊ THỊ TRÚC LINH

1995

ĐH CẦN THƠ

149

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

1996

ĐH CẦN THƠ

150

NGUYỄN NGỌC ANH THƯ

1996

ĐH CẦN THƠ

151

NGUYỄN THỊ LIỄU

1995

ĐH CẦN THƠ

152

NGUYỄN NHẬT THẢO

1996

ĐH CẦN THƠ

153

PHÙNG VĂN BÌNH

1995

ĐH CẦN THƠ

154

NGUYỄN THANH TRUNG

1996

ĐH CẦN THƠ

155

CHAU RA NY

1995

ĐH CẦN THƠ

156

BÙI THỊ NGỌC HÂN

1995

ĐH CẦN THƠ

157

LÊ THỊ LOAN PHƯƠNG

1995

ĐH CẦN THƠ

158

VĂN ĐỨC KHÁNH DUYÊN

1995

ĐH CẦN THƠ

159

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

1996

ĐH CẦN THƠ

160

NGUYỄN THÀNH LUÂN

1995

ĐH CẦN THƠ

161

VÕ HỒNG CẢNH

1994

ĐH CẦN THƠ

162

LÂM THỚI TRƯỜNG

1998

ĐH CNTT

163

LÂM HÀN VƯƠNG

1995

ĐH CNTT

164

NGUYỄN NGỌC TƯỜNG

1996

ĐH CNTT

165

NGUYỄN MINH CẢNH

1998

ĐH CNTT

166

HỒ NGỌC VƯỢNG

1998

ĐH CNTT

167

NGUYỄN QUANG TUẤN

1997

ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM

168

VĂN THỊ HẠNH

1996

ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM

169

TRẦN THIỊ BÍCH NGỌC

1996

ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM

170

VŨ THIỆN TÂM

1997

ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM

171

NGUYỄN THỊ MINH TUYẾN

1997

ĐH ĐÀ NẴNG

172

NGUYỄN THỊ LÝ

1995

ĐH ĐÀ NẴNG PHÂN HIỆU KON TUM

173

BÙI THÀNH LỘC

1997

ĐH GTVT TP HCM

174

LÊ VĂN TIẾN

1995

ĐH GTVT TP HCM

175

MAI THANH HẢI

1989

ĐH GTVT TP HCM

176

NGUYỄN THỊ HUYỀN

1995

ĐH GTVT TP HCM

177

TÔ THỊ PHƯỢNG

1995

ĐH GTVT TP HCM

178

HÀ THỊ TRINH

1994

ĐH GTVT TP HCM

179

LÊ NGỌC PHỐ

1994

ĐH GTVT TP HCM

180

PHẠM TRƯỜNG TAM

1994

ĐH GTVT TP HCM

181

NGUYỄN THỊ HẰNG

1995

ĐH GTVT TP HCM

182

NGUYỄN VĂN PHÁT

1994

ĐH GTVT TP HCM

183

PHAN HUY HÙNG

1994

ĐH GTVT TP HCM

184

ĐỖ THỊ THU TRINH

1995

ĐH GTVT TP HCM

185

LÊ VĂN LỢI

1997

ĐH GTVT TP HCM

186

TRẦN THỊ MỸ LAN

1996

ĐH GTVT TP HCM

187

LÊ VĂN HỮU

1994

ĐH GTVT TP HCM

188

CAO HOÀI NAM

1994

ĐH GTVT TP HCM

189

BÙI THỊ MAI LAN

1995

ĐH GTVT HÀ NỘI

190

NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

1995

ĐH GTVT TP HCM

191

NGUYỄN KHẮC CƯỜNG

1994

ĐH GTVT TP HCM

192

LÊ BÁ QUÝ

1996

ĐH KH - TN TP HCM

193

NGÔ HỮU THOẠI

1998

ĐH KH - TN TP HCM

194

HUỲNH NGỌC ĐỈNH

1998

ĐH KH - TN TP HCM

195

ĐOÀN MINH HIẾU

1998

ĐH KH - TN TP HCM

196

TRƯƠNG DIỄM THÚY

1996

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

197

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

1997

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

198

LÊ THỊ HIỀN

1995

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

199

HỒ THỊ DUNG

1995

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

200

NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO

1998

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

201

TRẦN CÔNG HẬN

1997

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

202

LÊ THỊ TÂN

1998

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

203

LƯU THỊ CẨM THU

1998

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

204

NGUYỄN VĂN BẢO QUỐC

1997

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

205

NGÔ THỊ THÙY THI

1996

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

206

TRƯƠNG HUỲNH THI

1997

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

207

LÊ THỊ KIM TRÚC

1997

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

208

NGUYỄN PHƯỚC TIẾN

1995

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

209

HOÀNG THỊ HIỀN

1998

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

210

LƯƠNG THÀNH ĐẠT

1994

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

211

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

1998

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

212

NGUYỄN YẾN THI

1998

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

213

VÕ THỊ DIỆU THU

1998

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

214

DƯƠNG THỊ HỒNG

1995

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

215

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

1998

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

216

NGUYỄN THỊ LINH

1995

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

217

NGUYỄN THỊ DUNG

1995

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

218

NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ

1993

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

219

NGUYỄN THỊ THU THANH

1997

ĐH KHXH VÀ NHÂN VĂN

220

PHẠM THỊ HỒNG

1997

ĐH KIỂM SÁT HÀ NỘI

221

PHẠM BÁ TRÚC

1997

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

222

TRANG NGUYÊN PHÁT

1993

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

223

NGUYỄN THỊ THOẠI ANH

1996

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

224

LÊ THỊ MỸ HOA

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

225

ĐỖ THỊ HƯƠNG

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

226

PHẠM THỊ KIỀU

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

227

BÙI THỊ MỸ TIÊN

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

228

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

1996

ĐH KINH TẾ TPHCM

229

THỊ KIM HOA

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

230

TRƯƠNG THI KHÁNH LINH

1996

ĐH KINH TẾ TPHCM

231

TRẦN THỊ ĐÀO NHI

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

232

NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG

1995

ĐH KINH TẾ TPHCM

233

DƯƠNG VĂN PHÚ

1998

ĐH KINH TẾ TPHCM

234

NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC

1998

ĐH KINH TẾ TPHCM

235

PHẠM THỊ THU HỒNG BẠCH

1995

ĐH KINH TẾ TPHCM

236

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

1995

ĐH KINH TẾ TPHCM

237

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

238

NGUYỄN THỊ HOÀNG DUYÊN

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

239

ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN

1998

ĐH KINH TẾ TPHCM

240

TRẦN VĂN HOÀNG

1996

ĐH KINH TẾ TPHCM

241

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

1996

ĐH KINH TẾ TPHCM

242

ĐOÀN THỊ HẬU

1996

ĐH KINH TẾ TPHCM

243

VÕ THỊ THÚY KIỀU

1998

ĐH KINH TẾ TPHCM

244

TRẦN THỊ MỸ HUYỀN

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

245

TRẦN THIỆN NHÂN

1996

ĐH KINH TẾ TPHCM

246

VŨ THỊ THÁI NINH

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

247

DƯƠNG THỊ HỒNG THU

1998

ĐH KINH TẾ TPHCM

248

PHẠM VƯƠNG MỸ HẠNH

1997

ĐH KINH TẾ TPHCM

249

NGUYỄN THỊ LINH HUỆ

1996

ĐH KINH TẾ TPHCM

250

LÊ THỊ NGUYÊN

1998

ĐH KINH TẾ TPHCM

251

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄN

1996

ĐH KINH TẾ TPHCM

252

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

1998

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

253

PHAN THỊ NGÂU

1997

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

254

HUỲNH THỊ THANH LÂM

1998

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

255

NGUYỄN THỊ THU XUÂN

1995

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

256

PHẠM BÁ CHÚC

1997

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

257

LÊ THỊ THU PHƯƠNG

1998

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

258

HÀ THỊ YẾN

1995

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

259

ĐỖ THỊ MINH THIỆN

1998

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

260

BÙI THỊ HƯƠNG

1995

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

261

LÒ THỊ HƯƠNG THẢO

1998

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

262

BÙI THỊ NGỌC THẢO

1997

ĐH KINH TẾ LUẬT TP HCM

263

DƯƠNG THỊ CHÂU SA

1995

ĐH LÂM NGHIỆP PHÂN HIỆU MIỀN NAM

264

PHẠM VĂN ĐỒNG

1996

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

265

HỒ THỊ TUYẾT LAN

1995

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

266

TRẦN VĂN LÂM

1995

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

267

HUỲNH THỊ LỆ NGUYÊN

1997

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

268

HÀ QUANG NGỌC

1994

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

269

DƯƠNG THỊ CẨM GIANG

1997

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

270

TRẦN THỊ CẨM LINH

1995

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

271

TRẦN THỊ THU HIỀN

1996

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

272

PHẠM QUỲNH NHƯ

1996

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

273

HUỲNH THỊ TRÀ NI

1995

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

274

NGUYỄN THỊ NGỌC HUỲNH

1997

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

275

HỒ VĂN CHẤT

1996

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

276

NGUYỄN THỊ THU HÀ

1997

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

277

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

1997

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

278

HUỲNH LAN THANH

1997

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

279

ĐỒNG THỊ HUỲNH NHI

1997

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

280

NGUYỄN TRUNG QUỐC

1997

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

281

PHẠM THẢO NHƯ

1996

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

282

DƯƠNG THỊ THIÊN KIM

1995

ĐH LĐ - XH CSỞ II TPHCM

283

TRẦN THỊ HẾT

1996

ĐH LUẬT TP HCM

284

HỒ THỊ XINH

1996

ĐH LUẬT TP HCM

285

NGUYỄN THỊ NHƯ HẰNG

1996

ĐH LUẬT TP HCM

286

HUỲNH THỊ MỸ PHỤNG

1996

ĐH LUẬT TP HCM

287

MÃ THỊ BÍCH MAI

1995

ĐH LUẬT TP HCM

288

NGUYỄN TRỌNG TÂM

1996

ĐH LUẬT TP HCM

289

HOÀNG THỊ MINH TÂM

1996

ĐH LUẬT TP HCM

290

TRẦN THỊ NGUYỆT

1995

ĐH LUẬT TP HCM

291

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

1997

ĐH LUẬT TP HCM

292

NGUYỄN THỊ DIỄM

1996

ĐH LUẬT TP HCM

293

HỒ KIM TIỀN

1996

ĐH LUẬT TP HCM

294

ĐẶNG THANH HẢI

1995

ĐH LUẬT TP HCM

295

PHAN THỊ THU HÀ

1995

ĐH LUẬT TP HCM

296

TRẦN THỊ KIM DUNG

1995

ĐH LUẬT TP HCM

297

NGUYỄN NGỌC SƠN

1994

ĐH LUẬT TP HCM

298

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

1995

ĐH LUẬT TP HCM

299

NGUYỄN THỊ ĐỨC

1997

ĐH LUẬT TP HCM

300

VÕ QUẾ HƯƠNG

1994

ĐH LUẬT TP HCM

301

TRẦN THỊ GIANG

1996

ĐH LUẬT TP HCM

302

ĐỖ NHẬT THỊNH

1998

ĐH MỸ THUẬT TP HCM

303

TRƯƠNG TIỂU NA

1995

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

304

LÊ THỊ KIM VÂN

1995

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

305

ĐẶNG THỊ CẨM LINH

1996

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

306

ĐẶNG THỊ CẨM TRANG

1995

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

307

HUỲNH THỊ THANH VÂN

1997

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

308

PHẠM THỊ PHÚ

1996

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

309

TRẦN THỊ HIỀN

1998

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

310

PHẠM HOÀI PHƯƠNG

1996

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

311

NGUYỄN THỊ LINH HÀ

1998

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

312

NGUYỄN THỊ HỒNG LỢI

1998

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

313

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

1998

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

314

NGUYỄN DIỆU HỒNG

1996

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

315

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

1996

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

316

NGUYỄN THỊ MỸ HỒNG

1995

ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

317

PHAN BẢO HUY

1997

ĐH NGOẠI THƯƠNG CS II TPHCM

318

ĐINH NGUYỄN MINH CHÂU

1996

ĐH NGOẠI THƯƠNG CS II TPHCM

319

NGUYỄN THỊ HẰNG

1998

ĐH NGOẠI THƯƠNG CS II TPHCM

320

CAO THỊ NGỌC HOÀI

1995

ĐH NGOẠI THƯƠNG CS II TPHCM

321

PHẠM THỊ THÚY HIỀN

1997

ĐH NGOẠI THƯƠNG CS II TPHCM

322

PHAN HUỲNH THẢO

1998

ĐH NGOẠI THƯƠNG CS II TPHCM

323

PHẠM LÊ THANH DUNG

1997

ĐH NGOẠI THƯƠNG CS II TPHCM

324

VŨ THỊ THÙY DUNG

1995

ĐH NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

325

VŨ THỊ THU PHƯỢNG

1995

ĐH NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

326

TRẦN THỊ PHÚC CHÂU

1996

ĐH NÔNG LÂM TP HCM

327

NGUYỄN VĂN PHI

1995

ĐH NÔNG LÂM TP HCM

328

BIỆN THỊ THƯƠNG

1996

ĐH NÔNG LÂM TP HCM

329

PHÙNG THỊ MỸ LÊN

1996

ĐH NÔNG LÂM TP HCM

330

PHAN HỒNG GA

1995

ĐH NÔNG LÂM TP HCM

331

HUỲNH MINH THÀNH

1998

ĐH NÔNG LÂM TP HCM

332

NGUYỄN TRỌNG PHÚ

1995

ĐH NÔNG LÂM TP HCM

333

PHAN VĂN BÌNH

1994

ĐH QG TP HCM - KHOA Y

334

HÀ ĐĂNG CHUNG

1985

ĐH SPKT TPHCM

335

NGUYỄN THỊ THU HÀ

1998

ĐH SPKT TPHCM

336

ĐẶNG THỊ THU HIỀN

1996

ĐH SPKT TPHCM

337

NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN

1995

ĐH SPKT TPHCM

338

LÊ MINH NHẬT QUANG

1995

ĐH SPKT TPHCM

339

CAO NGỌC HIẾU

1996

ĐH SPKT TPHCM

340

HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG

1995

ĐH SPKT TPHCM

341

TRẦN THANH PHÁT

1998

ĐH SPKT TPHCM

342

ĐOÀN THỊ THU HIỀN

1996

ĐH SPKT TPHCM

343

DƯƠNG THANH TOÀN

1998

ĐH SPKT TPHCM

344

HỒ THIỊ MAI HƯƠNG

1998

ĐH SPKT TPHCM

345

LÊ TẤN TRIỆU

1995

ĐH SPKT TPHCM

346

NGUYỄN NGỌC TẤN

1995

ĐH SPKT TPHCM

347

NGUYỄN HOÀNG VÂN ANH

1995

ĐH SƯ PHẠM TP HCM

348

NGUYỄN VĂN TUẤN CƯỜNG

1994

ĐH SƯ PHẠM TP HCM

349

LÊ HÀ ÁI QUỲNH

1997

ĐH SƯ PHẠM TP HCM

350

PHẠM THỊ THÚY HẰNG

1994

ĐH SƯ PHẠM TP HCM

351

HỒ THỊ HỒNG

1996

ĐH SƯ PHẠM TP HCM

352

TÔ THỊ MỸ TIÊN

1995

ĐH TIỀN GIANG

353

ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN

1995

ĐH TIỀN GIANG

354

NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG

1995

ĐH TIỀN GIANG

355

NGÔ THỊ KIM CÚC

1995

ĐH TIỀN GIANG

356

TRIỆU THỊ HẢI

1994

ĐH Y DƯỢC TPHCM

357

TRẦN THỊ KIM NGÂN

1995

ĐH Y DƯỢC TPHCM

358

ĐÀO NGỌC KHƯƠNG

1995

ĐH Y DƯỢC TPHCM

359

NGUYỄN VĂN HÒA

1996

ĐH Y DƯỢC TPHCM

360

HUỲNH TRUNG CANG

1996

ĐH Y DƯỢC TPHCM

361

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

1998

ĐH Y DƯỢC TPHCM

362

DƯƠNG VŨ THẮNG

1997

ĐH Y DƯỢC TPHCM

363

NGUYỄN THỊ MỸ TRÂM

1998

ĐH Y DƯỢC TPHCM

364

TRẦN THỊ MỸ LINH

1997

ĐH Y DƯỢC TPHCM

365

LÊ THỊ THẢO NGỌC

1995

HV HCQG TP HCM

366

MAI THỊ BẢO CHI

1996

HV NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

367

TRẦN THỊ HÀ

1998

HV HCQG TP HCM

368

NGUYỄN CHÍ BẢO

1997

CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

369

PHAN THỊ THÙY TRANG

1996

CĐ Y TẾ HUẾ

Thư viện kinh sách