Sự tích Quan Thế Âm | Chùa Hoằng Pháp


Sự tích Quan Thế Âm

Danh mục - Sự tích Quan Thế ÂmTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,479
    pháp âm : 58,705,857
 • Đang truy cập
    Tin tức : 24
    Nghe pháp : 36
 • Số người đang Online: 60

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009