Chùa Hoằng Pháp | Chùa Hoằng Pháp

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,197
    pháp âm : 58,704,354
 • Đang truy cập
    Tin tức : 32
    Nghe pháp : 46
 • Số người đang Online: 78

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009