Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 15,157,218
    pháp âm : 7,455,480
 • Đang truy cập
    Tin tức : 106
    Nghe pháp : 37
 • Số người đang Online: 143

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009