Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 15,165,979
    pháp âm : 7,464,241
 • Đang truy cập
    Tin tức : 63
    Nghe pháp : 33
 • Số người đang Online: 96

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009