Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 15,154,577
    pháp âm : 7,452,839
 • Đang truy cập
    Tin tức : 98
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 136

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009