Chùa Hoằng Pháp | Chùa Hoằng Pháp

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,156
    pháp âm : 57,729,075
 • Đang truy cập
    Tin tức : 36
    Nghe pháp : 47
 • Số người đang Online: 83

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009