Tin Tức

Phóng sanh và cầu an ở phà Bình Mỹ, Củ Chi
Ngày 11/07/2020 (nhằm 21/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến phóng...
Lễ cầu siêu tại Bình Thạnh
Ngày 07-09/07/2020 (nhằm 17-19/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Lễ an vị Phật tại Bình Dương
Ngày 10/07/2020 (nhằm 20/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Từ thiện chùa Đống Cao
Ngày 05/07/2020 (nhằm 15/05 Canh Tý ), theo định kỳ hàng tháng, chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên,...
Cúng dường Tam bảo tại chùa Đăng Pháp, Bình Phước
Ngày 28/06/2020 (nhằm 08/05 Canh Tý), nhân buổi lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp, Bình...
Phóng sanh và an vị Phật tại Củ Chi
Ngày 29/06/2020 (nhằm 09/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến...
Lễ khai trương cửa hàng và lễ cầu an tại Bình Dương
Ngày 23/06/2020 (nhằm 03/05 Canh Tý), nhận lời mời của tư gia Trần Chí Cao tại số 12 Nguyễn Thị...
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 20/06/2020 (nhằm 29/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến đạo...
Lễ cầu siêu ở Củ Chi, Q.1 và Hóc Môn
Ngày 07/06/2020 (nhằm 16/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới làm...
Lễ viếng tang và động quan quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 24/06/2020 (nhằm 04/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Ngày 30-31/05, và 01/06/2020 (nhằm 08-10/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy chùa Hoằng...
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 04-05/06/2020 (nhằm 13-14/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...