Tin Tức

Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa

Cập nhật: 10/03/2020
Ngày 08/03/2020 (nhằm 15/02 Canh Tý), theo định kỳ hàng tháng, chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) cùng với CLB Thanh thiếu niên chùa Đống Cao và quý Phật tử đã tổ chức chuyến phóng sinh.
 

Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa

 

ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao đã hướng dẫn đại chúng cử hành nghi thức phóng sanh. Sau đó, đại chúng đã trở về chùa để cùng nhau tụng kinh Tám Điều Từ Tâm.

Tiếp đến, đại chúng đã đưa hơn 300 phần cơm chay tới bệnh viện để phát cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Hình ảnh ghi nhận:

Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa

Tin tức liên quan