Tin Tức

Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp

Cập nhật: 09/03/2020
Ngày 07/03/2020 (nhằm 14/02 Canh Tý), gia đình Phật tử Vũ Thị Mùi (PD. Hoa Đạo) thiết lễ cúng dường trai Tăng tại chùa Hoằng Pháp để cầu siêu cho mẹ là bà Phạm Thị Tý (PD. Liên Tâm), hưởng thọ 88 tuổi.
 

Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp

 

Được biết, bà Phạm Thị Tý ở thôn Phượng, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định, do bệnh của tuổi già đã từ trần vào ngày 27/01/2020 (nhằm 03/01 Canh Tý), hưởng thọ 88 tuổi.

Nhân ngày tuần thất thứ sáu của bà, toàn thể gia quyến hướng về Tam bảo chí thành cung đón chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp, thiết lễ trai nghi, cúng dường lên mười phương chư Phật, chư vị đại Bồ-tát, chư hiền thánh Tăng và hiện tiền chư Tôn đức Tăng.

Đúng 9h, quý thầy cùng Phật tử đã tụng kinh cầu siêu trên chính điện chùa Hoằng Pháp. Tiếp đến là cúng cơm cầu siêu tại tháp Linh.

Chiều cùng ngày, quý thầy cùng Phật tử đã có thời tụng kinh Địa Tạng và cúng thí thực cô hồn.

Dịp này, quý thầy đã gởi tặng phần quà pháp bảo tới gia đình, gồm Hương pháp số 16, Bài học thiếu nhi, Tặng phẩm xuân.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp

Tin tức liên quan