Tin Tức

Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ

Cập nhật: 25/11/2020
Ngày 20/11/2020 (nhằm 06/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới nhà số 108/17 CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ để làm lễ cúng dường trai Tăng cầu siêu hương linh Nguyễn Thị Nga (PD. Diệu Nguyệt), từ trần ngày 24/08 Canh Tý, hưởng thọ 64 tuổi.
 

Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ

 

Tham dự buổi lễ có HT. Thích Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN, Tp. Cần Thơ; HT. Thích Giác Giàu, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; HT. Thích Giác Hoa, Phó Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, Trụ trì chùa Tây Cảnh; HT. Thích Thiện Huệ, Phó Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ, Trụ trì Phước Long Cổ Tự, Cần Thơ; TT. Thích Minh Thành, Trưởng Ban Hoằng pháp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cần Thơ; TT. Thích Bình Tâm, Phó Trưởng Ban Thường trực GHPGVN TP Cần Thơ; TT. Thích Phước Thành, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang, cùng các vị Thượng tọa tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang; chư Tăng chùa Hoằng Pháp; Tăng, Ni sinh Trường Cao - Trung cấp Phật Học Tp. Cần Thơ.

Chư Tôn đức Tăng cùng quý Phật tử và những người thân trong gia đình đã thành tâm đọc tụng kinh chú, niệm Phật, nguyện đem công đức lành hồi hướng hương linh sớm sanh về cảnh giới an lành.

Đại diện gia đình, ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã đọc lời tác bạch dâng lên cúng dường Tam bảo, quý Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni. Quý ngài đã nạp thọ vật phẩm cúng dường và ban những lời pháp nhũ.

TT. Thích Bình Tâm đã tán thán tinh thần tri ân và báo ân của gia đình. Đồng thời thầy nói về việc: "Cô Diệu Nguyệt đồng ý cho ĐĐ. Thích Tâm Huệ xuất gia tại chùa Hoằng Pháp và gánh vác công việc tại đạo tràng Minh Chất suốt 14 năm. Phải có tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi thì mới có thể làm những việc mà người khác không làm được.

Trong vòng 49 ngày, hãy làm các việc thiện, công đức như ăn chay, cúng dường, in ấn kinh sách, phóng sinh, tu tập nhằm hồi hướng những phước lành này đến người mất, hầu báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Đồng thời, anh em trong nhà phải yêu thương, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, hướng dẫn người thân trở về nương tựa nơi Tam bảo, giữ gìn năm giới căn bản của người Phật tử tại gia. Các con hãy học theo hạnh của mẹ là duy trì đạo tràng Minh Chất, tiếp nối người đi trước và đặc biệt, có niềm tin thanh tịnh đối với Tam bảo".

Buổi lễ cúng dường trai tăng cầu siêu đã thập toàn viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ
Lễ cúng dường trai Tăng ở Cần Thơ

Tin tức liên quan