Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 02/2019

Cập nhật: 04/02/2019
 

Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 02/2019

 

KẾ HOẠCH TỪ THIỆN - PHÓNG SANH

THÁNG 2/2019

 

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến!

Tháng 02/2019 Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp có 2 chuyến từ thiện và phóng sanh như sau:

1. Ngày 25, 26, 27, 28/02/2019 nhằm 21, 22, 23, 24/01 Kỷ Hợi: Cúng dường 9 chi nhánh chùa Hoằng Pháp.

* Chùa Nhất Pháp thầy Tâm Danh

* Chùa Thuận Pháp thầy Tâm Duy

* Chùa Hồng Pháp thầy Tâm Viên

* Chùa Vĩnh Pháp thầy Tâm Đắc

* Chùa Lâm Pháp thầy Tâm Đại

* Chùa Đăng Pháp thầy Tâm Quang

* Chùa thầy Tâm Luyện (Đăk Lăk)

* Chùa thầy Tâm Quốc (Đăk Nông)

* Chùa thầy Tâm Trưởng (Madagui)

Mỗi người đi đóng 1.500.000 đồng gồm: (400.000 đồng tiền xe, 200.000 đồng tiền ăn, 900.000 đồng tiền cúng dường 9 chùa)

* Đăng ký tại văn phòng chùa Hoằng Pháp

- Ban Từ Thiện: Đại đức Thích Tâm Huệ, ĐT 0775984136

- Phật tử Hoa Đạo, ĐT 0338197187

2. Ngày 03/03/2019 (nhằm 27/01 Kỷ Hợi): Phóng sanh cá ở Bến Tre

Mỗi người đi đóng 500.000 đồng gồm: 200.000 đồng tiền xe, 300.000 đồng tiền ăn + tiền tàu + tiền phóng sanh)

Kính mong các nhà Cấp Cô Độc, cùng quý thiện nam, tín nữ, Phật tử gần xa phát tâm ủng hộ để các chuyến từ thiện được thành công viên mãn. Mọi sự đóng góp xin liên hệ trực tiếp tại văn phòng chùa Hoằng Pháp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Ban Từ Thiện.

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Huệ

Số tài khoản: 6140205527521.

Ngân hàng Agribank chi nhánh Hóc Môn, 12 Lý Thường Kiệt, TT Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Nội dung chuyển khoản xin ghi rõ “Ủng hộ Từ Thiện” hoặc “Phóng sanh” để ban Từ Thiện tiện theo dõi và cập nhật thông tin trên website.

Lưu ý quỹ không cử người đi quyên góp, quý vị phát tâm ủng hộ có thể đến trực tiếp văn phòng chùa Hoằng Pháp, TP Hồ Chí Minh hoặc thông qua số tài khoản của quỹ.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

                                Chùa Hoằng Pháp, ngày 01 tháng 02 năm 2019

                                                        TM Ban Từ Thiện

 

 

                                                   Đại đức Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan