Tin Tức

Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2

Cập nhật: 17/11/2020
Tiếp tục chương trình cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung. Ngày 13,14/11/2020 (nhằm 28,29/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới Quảng Ngãi để tặng quà cho bà con vùng lũ.
 

Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2

 

Đoàn từ thiện đã lần lượt hỗ trợ đến các địa điểm như sau:

1. Chùa Kim Long, Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi: gởi tặng 100 phần quà (700.000/phần). Tổng số tiền là 70.000.000 đồng. Trao tặng số tiền 160.000.000 đồng đến 16 căn nhà bị sập (10.000.000 đồng/căn nhà).

2. Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi: gởi tặng 100 phần quà (700.000/phần) với tổng số tiền là 70.000.000 đồng.      

3. Hỗ trợ tiền sửa chữa đến các chùa: chùa Đức Thọ, chùa Văn Bân, chùa Sơn Long, chùa Thiên Phước, chùa Phước An (20.000.000 đồng/chùa) với tổng số tiền là 107.000.000 đồng. Ngoài ra hỗ trợ thêm cho chùa Văn Bân: 5.000.000 đồng, chùa Đức Thọ: 2.000.000 đồng .

4. Xã Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi: gởi tặng 100 phần quà (700.000 đồng/phần), với tổng số tiền là 70.000.000 đồng. Trao tặng số tiền 150.000.000 đồng đến 15 căn nhà bị sập (10.000.000 đồng/căn nhà).  

5. Chùa An Sơn (Phổ Thuận, Quảng Ngãi) do ĐĐ. Thích Tâm Khuyến trụ trì: hỗ trợ 30.000.000 để xây dựng nhà vệ sinh, nhà bếp và gởi tặng 100 phần quà với số tiền 30.000.000 đồng tại vùng xã này.

7. Xã Phổ Ninh, Bình Minh, Phổ Thuận và chùa Thiên Phước: hỗ trợ số tiền 30.000.000 đồng cho 40 gia đình khó khăn.

Như vậy, chuyến từ thiện cứu trợ miền trung đợt 2, đoàn đã gởi tặng 400 phần quà, 31 căn nhà sập, 5 chùa tốc mái. Tổng số tiền từ thiện là 730.000.000 đồng.  

Hình ảnh ghi nhận:

Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung đợt 2

Tin tức liên quan