Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Chương trình phóng sanh bằng du thuyền trên sông Hậu Giang, Cần Thơ

Cập nhật: 26/08/2019
 

Chương trình phóng sanh bằng du thuyền trên sông Hậu Giang, Cần Thơ

 

 

Chương trình phóng sanh bằng du thuyền

trên sông Hậu Giang, Cần Thơ

 

(Ngày 27/08/2019 nhằm 27/7 Kỷ Hợi)

 

 

 
 

STT

Nội Dung Chương Trình

Thực hiện

Thời gian

 

1

Ổn định đạo tràng

MC

5p

 

2

Nghi thức phóng sanh

 

 

 

 

a/ Nghi lễ

ĐĐ. Thích Tâm Huệ

10p

 

 

b/ Phóng sanh

Đại chúng

30p

 

3

Ổn định chỗ ngồi sau khi phóng sanh

MC

10p

 

4

Phát biểu của Phật tử

Phật tử

10p

 

5

Phát biểu, báo cáo của trưởng ban Từ Thiện

ĐĐ. Thích Tâm Huệ

15p

 

6

Pháp thoại

ĐĐ. Thích Pháp Đăng

45p

 

7

Đáp từ, tặng quà và hoàn mãn

MC

30p

 

 

 

5h: quý Phật tử tập trung trước Tháp Linh chùa Hoằng Pháp, nghe Thầy Thích Tâm Huệ phổ biến chương trình  đi.

7h00 : lên xe, ăn sáng trên xe.

11h30 : tới nơi, làm thủ tục, dùng cơm

12h30 : cung nghinh chư Tôn đức Tăng xuống du thuyền.

12h45 : bắt đầu chương trình

 

Tin tức liên quan