Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Chương trình cúng dường 9 chi nhánh chùa Hoằng Pháp

Cập nhật: 10/02/2019
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến! Nhằm giúp quý Phật tử biết đến Tam bảo và nương về ba ngôi báu là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo để tu hành đúng chánh pháp, Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp tổ chức đi cúng dường 9 chi nhánh, chương trình cụ thể như sau:
 

Chương trình cúng dường 9 chi nhánh chùa Hoằng Pháp

 

Mỗi người đi cúng dường đóng 1.500.000 đồng, gồm (900.000 đồng tiền cúng dường 9 chùa, 400.000 đồng tiền xe đi và về, 200.000 đồng tiền ăn 4 ngày).

Quý Phật tử tập trung trước Tháp Linh chùa Hoằng Pháp lúc 3h sáng ngày 25/02/2019 (nhằm 21/01 Kỷ Hợi) thầy Thích Tâm Huệ trưởng đoàn sẽ phổ biến chương trình đi cúng dường.

Lưu ý: Quý Phật tử ở xa có thể đến từ tối ngày 24/02/2019 (20/01 Kỷ Hợi) để ngủ lại.

LỊCH TRÌNH THAM QUAN

Ngày 25/02/2019 (nhằm 21/01 Kỷ Hợi):

- 4h sáng: Tới chùa Nhất Pháp - thầy Tâm Danh.

- 6h: Tác bạch cúng dường, tham quan chùa.

- 7h: Tới chùa thầy Tâm Trưởng ở Madagui.

- 9h30: Tới nơi, tác bạch cúng dường, tham quan chùa.

- 10h: Ăn cơm trưa chỗ thầy Tâm Trưởng.

- 11h: Tới chùa Thuận Pháp (Phan Thiết) - thầy Tâm Duy.

- 16h: Tới chùa, tác bạch cúng dường, tham quan chùa.

- 16h30: Tới chùa Hồng Pháp (Bình Thuận) - thầy Tâm Viên, tác bạch cúng dường, làm lễ an vị Phật.

- 17h30: Ăn cơm chiều ở chỗ thầy Tâm Viên.

- 18h: Đi Nha Trang chùa Vĩnh Pháp - thầy Tâm Đắc.

- 23h: Tới chùa, ngủ lại chùa thầy Tâm Đắc.

Ngày 26/02/2019 (nhằm 22/01 Kỷ Hợi):

- 5h sáng: Thức dậy, vệ sinh, công phu khuya.

- 6h: Ăn sáng, tác bạch cúng dường, tham quan chùa.

- 7h: Đi phóng sanh tại biển Nha Trang.

- 10h: Đi Đà Lạt (mua cơm ở quán cơm Bồ Đề-Nha Trang, ăn cơm trên đường đi Đà Lạt)

- 12h: Tới Đà Lạt, vào chợ mua sắm

- 16h: Đi chùa Lâm Pháp (Lâm Hà) - thầy Tâm Đại.

- 18h: Tới chùa, tác bạch cúng dường, ăn cơm chiều ở chùa.

- 19h: Công phu chiều.

- 21h: Nghỉ tại chùa.

Ngày 27/02/2019(nhằm 23/01 Kỷ Hợi):

- 4h sáng: Thức chúng, vệ sinh, thể dục.

- 4h30: Công phu khuya.

- 6h: Ăn sáng (xin cơm hộp mang theo để ăn bữa trưa)

- 7h: Phóng sanh cá ở hồ gần chùa.

- 9h: Đi Đăk Lăk chùa thầy Tâm Luyện.

- 16h: Tới chùa, tác bạch cúng dường, tham quan chùa.

- 18h: Đi Đắk Nông chùa Đắc Pháp - thầy Tâm Quốc.

- 20h: Tới nơi tác bạch cúng dường, ngủ lại chùa.

Ngày 28/02/2019 (nhằm 24/01 Kỷ Hợi):

- 4h sáng: Thức chúng, vệ sinh.

- 4h30: Công phu khuya.

- 6h: Ăn sáng, tham quan chùa.

- 7h: Phóng sanh hồ Gia Nghĩa, Đắk Nông.

- 10h: Đi chùa Đăng Pháp (Bù Đăng, Bình Phước) - thầy Tâm Quang.

- 13h: Tới chùa, ăn cơm, tác bạch cúng dường, tham quan chùa.

- 15h: Đi về chùa Hoằng Pháp.

- 18h: Tới chùa Hoằng Pháp, kết thúc chuyến đi cúng dường tốt đẹp.

LƯU Ý: Quý Phật tử hoan hỷ đóng thêm 50.000 đồng tiền bồi dưỡng tài xế.

Tiền phóng sanh thì tùy hỷ công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Chùa Hoằng Pháp ngày 08 tháng 02 năm 2019

TM Ban Từ Thiện

 

 Đại đức Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan