Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo phóng sanh tháng 02/2020
Báo cáo từ thiện tháng 02/2020
Phóng sanh và từ thiện tại Thanh Hóa
Ngày 08/03/2020 (nhằm 15/02 Canh Tý), theo định kỳ hàng tháng, chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên,...
Lễ trai Tăng, cầu siêu tại chùa Hoằng Pháp
Ngày 07/03/2020 (nhằm 14/02 Canh Tý), gia đình Phật tử Vũ Thị Mùi (PD. Hoa Đạo) thiết lễ cúng dường...
Cầu siêu tại Vĩnh Long
Ngày 05/03/2020 (nhằm 12/02 Canh Tý), ĐĐ.Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ cầu an tại Củ Chi
Trong ba ngày 01-03/03/2020 (nhằm 08-10/02 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử đã...
Lễ cầu siêu ở Hóc Môn
Ngày 22/02/2020 (nhằm 29/01 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ cầu siêu tại Q.12
Ngày 28/02/2020 (nhằm 06/02 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Tụng kinh cầu siêu tại Q. 12
Ngày 29/02 và 01/03/2020 (nhằm 07,08/02 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa...
Lễ cầu siêu tại Hậu Giang
Ngày 22,24/02/2020 (nhằm 29/01,02/02 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa...
Tu niệm Phật một ngày Cần Thơ
Ngày 16/02/2020 (nhằm 23/01 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ cầu siêu tại Hóc Môn
Ngày 18/02/2020 (nhằm 25/01 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới nhà ông...