Quỹ từ thiện xã hội

Phóng Sanh ở phà Cô Bắc, Cần Thơ
Ngày 13/11/2019 (nhằm 17/10 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có...
Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tại Bình Định
Ngày 09/11/2019 (nhằm 13/10 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng...
Thăm và tặng quà tại bệnh viện Ung Bướu Tp. HCM
Ngày 01/11/2019 (nhằm 05/10 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp kết hợp với...
Lễ trao tiền xây cầu Hoằng Pháp và cầu Thoại Hà 4
Ngày 25/10/2019, sau gần hai tháng vận động, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng các Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Phóng sanh ở Bến Tre và cúng dường chùa Quốc Thới
Ngày 27/10/2019 (nhằm 29/09 Kỷ Hợi), nhận lời mời của cô Nguyễn Thị Thủy, chủ vựa cá ở chợ Bến Tre,...
Lễ trai tăng, cầu siêu tại Hóc Môn
Ngày 26/10/2019 (nhằm 28/09 Kỷ Hợi), nhận lời thỉnh mời của gia đình bác sỹ Hiệp ở Hóc Môn, ĐĐ....
Lễ trai tăng, cầu siêu bà Trần Thị Chén
Ngày 22/10/2019 (nhằm 24/09 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Chùa Đống Cao gởi quà từ thiện
Ngày 23/10/2019 (nhằm 25/09 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao kết hợp với đoàn từ...
Lễ cầu siêu và phóng sanh tại Hóc Môn
Ngày 18/10/2019 (nhằm 20/09 Kỷ Hợi), theo lời thỉnh mời của tư gia, chư Tăng cùng Phật tử chùa...
Báo Cáo Phóng Sanh Tháng 09/2019
Báo Cáo Từ Thiện Tháng 09/2019
Trao tặng quà tại trường Bình Phục Nhứt, Tiền Giang
Ngày 12/10/2019 (nhằm 14/09 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Độ cùng chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...