Quỹ từ thiện xã hội

Cầu siêu và phóng sanh ở Củ Chi
Ngày 07/07/2019 (nhằm 05/06 Kỷ Hợi), nhận lời mời của gia đình ông Huỳnh Văn Tư, ĐĐ. Thích Tâm Huệ...
Cầu siêu và phóng sanh ở biển Cần Giờ
Ngày 10/07/2019 (nhằm 08/06 Kỷ Hợi), nhận lời mời của gia đình bà Võ Thị Lang, ĐĐ. Thích Tâm Huệ và...
Báo cáo phóng sanh tháng 06/2019
Báo cáo từ thiện tháng 06/2019
Tụng kinh cầu siêu và phóng sanh
Nhận lời mời của gia đình chú Lê Minh Trí, ngày 01/07/2019 (nhằm 28/05 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ...
Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 07-08/2019
Lễ cầu siêu ở Long Khánh
Ngày 27/06/2019 (nhằm 25/05 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Ngày 28/06/2019 (nhằm 26/05 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đến...
Lễ khởi công xây dựng nhà máy bê tông Quang Phúc
Ngày 28/06/2019 (nhằm 26/05 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đến...
Phóng sanh trên du thuyền Vạn Phát, Cần Thơ
Ngày 22/06/2019 (nhằm 20/05 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và 120 Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Tu niệm Phật một ngày và phóng sanh ở Cần Thơ
Ngày 23/06/2019 (nhằm 21/05 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Hỗ trợ tiền điều trị bệnh tim và phóng sanh
Đáp lại mong mỏi từ gia đình cô Nguyễn Thị Thu Hường, ngày 10/06/2019 (nhằm 08/05 Kỷ Hợi), ĐĐ....