Quỹ từ thiện xã hội

Thông báo tạm hoãn chuyến từ thiện và cúng dường trường hạ
Báo cáo phóng sanh tháng 06/2020
Báo cáo từ thiện tháng 06/2020
Phóng sanh và cầu an ở phà Bình Mỹ, Củ Chi
Ngày 11/07/2020 (nhằm 21/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến phóng...
Lễ cầu siêu tại Bình Thạnh
Ngày 07-09/07/2020 (nhằm 17-19/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Lễ an vị Phật tại Bình Dương
Ngày 10/07/2020 (nhằm 20/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Từ thiện chùa Đống Cao
Ngày 05/07/2020 (nhằm 15/05 Canh Tý ), theo định kỳ hàng tháng, chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên,...
Cúng dường Tam bảo tại chùa Đăng Pháp, Bình Phước
Ngày 28/06/2020 (nhằm 08/05 Canh Tý), nhân buổi lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp, Bình...
Chương trình từ thiện Quảng Ngãi 4 ngày, 4 đêm
Chương trình cúng dường trường hạ năm Canh Tý
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 08/2020
Phóng sanh và an vị Phật tại Củ Chi
Ngày 29/06/2020 (nhằm 09/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến...