Lời Thầy Khuyên

Ý Nghĩa Xuất Gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 16027
Số lượt tải: 2701

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
137
2
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19589
2865
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
29989
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22912
3559
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12425
1894