Khóa 76

Ý nghĩa vô lượng thọ
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 10215
Số lượt tải: 781

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9231
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
8759
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11292
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6803
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
5566
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7059
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10195
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9112
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15572
743