Khóa 56

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Giảng sư Hòa thượng Thích Thiện Trí
Số lượt nghe: 9652
Số lượt tải: 1446

Pháp âm cùng danh mục

So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11291
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14580
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10713
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
7133
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12486
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4455
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
4889
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
5675
925
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3154
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
3841
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4302
636