Ý nghĩa hoa đăng đêm Di Đà | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Video

Pháp âm: Ý nghĩa hoa đăng đêm Di Đà

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 4035 Số lần tải: 158

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại VideoTặng