Chùa Hoằng Pháp | Chùa Hoằng Pháp

Pháp âm:

Số lần nghe: Số lần tải:

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,183
    pháp âm : 57,722,996
 • Đang truy cập
    Tin tức : 17
    Nghe pháp : 16
 • Số người đang Online: 33

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009