Khóa 64

Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Số lượt nghe: 20487
Số lượt tải: 2709

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10473
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17124
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
23754
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12449
1650
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22487
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6316
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4745
1277
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3615
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4216
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
4544
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5008
588