Khóa 64

Vượt qua chính mình
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Số lượt nghe: 4847
Số lượt tải: 930

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10721
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17367
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24009
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12746
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
20762
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22740
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6597
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5024
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3863
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4477
868
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5293
588