Khóa 71

Vững Chãi Và Bao Dung
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 14103
Số lượt tải: 1968

Pháp âm cùng danh mục

Số Phận
Thích Trí Thường
15350
1800
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9322
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
5573
680
Hướng về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
8499
1008
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7098
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
3449
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4009
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
2719
560
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7379
1251
Số Phận
Thích Trí Thường
7229
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7916
1519