Khóa 87

Ước nguyện cuối cùng
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 2367
Số lượt tải: 91

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1946
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2121
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2284
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2277
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
3270
130
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2315
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4763
151
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2503
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2084
36