Khóa 87

Ước nguyện cuối cùng
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 2044
Số lượt tải: 91

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1504
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1709
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
1925
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
1923
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2948
128
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
1969
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4400
143
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2069
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
1653
36