Khóa 95

Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Giảng sư Thích Tâm Dược
Số lượt nghe: 175
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
278
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
214
1
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
218
2
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
278
2
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
197
1
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
212
2
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
233
1
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
268
1
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
204
3