Khóa 95

Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Giảng sư Thích Tâm Dược
Số lượt nghe: 198
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
267
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
204
1
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
205
2
Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
Thích Tâm Dược
165
1
Giải Nghi Tịnh Độ | KTPT 95
Thích Tâm Hòa
268
2
Lắng Nghe | KTPT 95
Thích Đạt Ma Huy Bảo
185
1
Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
Thích Tâm Trịnh
218
1
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
257
1
Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
194
3