Ca khúc mừng Phật đản

Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 13176
Số lượt tải: 2498

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24130
3921
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14127
2220
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8630
1765
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9056
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9855
1853
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14414
2129
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9823
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12390
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9378
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10706
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
7761
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25622
2029